Om Egon

Egon er en rendyrket restaurantsuksess som har hovedkontor i Trondheim.

Siden etableringen i 1984 har vi hatt en fantastisk vekst som vi er utrolig stolte av. 

Bredt utvalg

Dette er vi stolte av, og vi jobber hele tiden for å bli bedre. Vi har årlig ca. 40 tilbud om å etablere nye Egon restauranter i både inn- og utland, men vi velger å takke nei til de fleste da vi ikke ønsker å bli for store. Vårt mål er å ha et bredt utvalg av ulike restaurantkonsepter i nærheten av våre restauranter for å bygge et variert restauranttilbud for kundene.

Du vet hva du får

Våre gjester liker vårt konsept, maten og servicen. Vi er opptatt av å holde på konseptet og bruker ca. 25 - 30  millioner på å bygge opp en ny restaurant. Årlig bruker vi mye tid og ressurser på meny- og konseptutvikling for å tilfredsstille et bredt publikum over hele landet. Vi er kompromissløse på konseptet vårt - Egon skal ha akkurat samme konsept på alle restauranter.

Vi er også stolte av våre ansatte. Vi har engasjerte ansatte som står på hver eneste dag for å yte service til alle våre gjester. I bransjen er vi en av de med lavest sykefravær, laveste turnover på ansatte og lederteam. Dette er også en av suksesselementene for konseptet.

Gjesten

Å være gjest på Egon skal være en opplevelse og en avkobling fra hverdagen. Du skal kjenne at du er på restaurant gjennom service, mat og omgivelser. Alle skal føle seg hjemme hos oss!

Ærlighet i alle ledd

Vår policy er at vi både internt og eksternt skal opptre ærlig, rettferdig og korrekt. Dette er noe vi fokuserer sterkt på ovenfor alle våre ansatte, leverandører, samarbeidspartnere, myndigheter og ikke minst våre gjester.

Vi skal gå foran som et forbilde og være en motvekt til det dårlige inntrykket mange har av restaurantbransjen. Derfor jobber vi tett med norske myndigheters kontroll av våre rutiner, generelle drift og regnskap. Vi er opptatt av å opprettholde våre høye standard på dette. Det har også ført til at vi i flere sammenhenger blir brukt som høringsinstans for myndighetene.

Åpningstider

Alle Egon skal i utgangspunktet ha åpent alle dager unntatt julaften og 1. juledag. Helligdager følger i hovedsak samme åpningstider som søndag.
Kjøkkenet skal holde åpent like lenge som annonsert åpningstid.

Immaterielle rettigheter

Vi i EGON® er stolte av å ha bygget noen av Norges sterkeste merkevarer i restaurantbransjen. Disse merkevarene er vi opptatt av å verne om.
Med vår markedsposisjon opplever vi dessverre at andre kopierer oss, eller forsøker å snylte på den anseelsen vi har bygget opp gjennom 35 år. Vi er opptatt av fair play slik at restaurantkunder får muligheten til å ta kjøpsbeslutninger på et vel informert grunnlag, og vi i EGON ser derfor alvorlig på andres urettmessige utnyttelse av våre merkevarer og våre andre immaterielle rettigheter.

Slik kan du henvise til EGONs varemerker
Et varemerke er kjennetegn for noens varer eller tjenester. EGONs varemerker er symboler på gode produkter og tjenester av høy kvalitet. Vi må derfor insistere på at EGONs varemerker aldri brukes illojalt.
 
Bruk av EGONs varemerker for restaurantrelaterte produkter eller tjenester på hjemmesider, i Google-annonser, som domenenavn, eller i annen form for markedskommunikasjon krever samtykke fra oss.
EGON-navnet (men ikke logoen) kan brukes på en lojal måte for å referere til EGONs virksomhet, så lenge varemerket ikke blir unødig vektlagt eller brukt på en måte som kan føre til at en kunde feilaktig tror at det foreligger en økonomisk forbindelse mellom EGON og den som omtaler EGON. EGONs navn skal med andre ord ikke vektlegges eller fremheves. Logoen skal ikke benyttes av EGONs konkurrenter. Endelig skal EGON-navnet alltid vises med et ®-symbol hver gang det brukes av en annen næringsdrivende. EGON-varemerket skal heller ikke integreres i domene-adresser.


Andre immaterielle rettigheter
Vi har på nåværende tidspunkt ikke innvendinger mot våre kunders bruk av våre opphavsrettslige rettigheter til ikke-kommersielle formål. Men vi ønsker ikke at konkurrenter, tidligere ansatte eller andre benytter, eller utnytter, immaterielle rettighetene som eies av EGON. Med immaterielle rettigheter mener vi blant annet opphavsrettigheter, bedriftshemmeligheter, know how, oppskrifter, design, varemerker, patenter og opparbeidet goodwill.


Vi håper at disse retningslinjene vil adressere de mest stilte spørsmålene om bruk av EGON-varemerker og opphavsrett. Ta gjerne kontakt med post@norrein.no  hvis du er i tvil. Denne teksten er utarbeidet i samarbeid med våre immaterialrettsadvokater i Bryn Aarflot som arbeider med sikring og håndheving våre immaterielle rettigheter.

 Våre viktigste varemerker vises i bildet ovenfor.

Kontakt

Telefonnummer og adresser til de enkelte Egon-restaurantene finner du på våre nettsider under hver enkelt Egon.
Har du ris eller ros til oss, bruk gjerne DETTE skjemaet.

Spørsmål vedrørende bordbestillinger, meny eller andre ting som går på hver enkelt Egon må stilles til den Egonrestauranten det gjelder.

Har du andre spørsmål eller henvendelser til Egon-kjeden, bruk følgende adresse eller mail:

Norrein Administrasjon
Kongensgate 30
Postboks 2055 Sentrum
7411 Trondheim

Epost: post@norrein.no

Vår filosofi

På Egon hører alle hjemme

Et godt måltid i et hyggelig miljø – det er Egon. Siden starten på Nordstrand i 1984 har Egon servert venner, familier og reisende i vårt originale miljø med spennende dekor og innredning som sentrale elementer.

Lun atmosfære, hyggelig service og god mat – det er vår oppskrift på en god gjesteopplevelse.

Målet har alltid vært å skape et miljø hvor folk trives. Hvor det er lett å være seg selv, hvor alle føler seg hjemme og hvor du alltid finner noe du har lyst på.

Muligheter

Har du noe som skal feires? Ta med dine gjester til Egon. Vi er klare for å legge alt til rette for høy stemning og hyggelige opplevelser, uansett anledning.
Egon er et klokt valg, nettopp fordi det er så lett å trives her. Forretningsfolk, kolleger, foreninger, idrettslag, store og små selskaper, venner og familie – på Egon føler alle seg hjemme.

Vi reserverer gjerne bord. Hvis du ønsker det, fikser vi også en koselig, liten avdeling - bare for dere. Har du spesielle ønsker for mat eller drikke, ta kontakt med oss – vi ordner det meste. Husk at det alltid er lurt å være ute i god tid med bestillingen.

Klikk her for telefonnummer.

Et kontantfritt reiseliv

NHO Reiseliv har vedtatt å utrede et kontantfritt reiseliv, fattet på de erfaringer medlemsbedriftene har gjort de siste årene.


Som en seriøs aktør og driver i hotell- og restaurantbransjen i Norge er Norrein Gruppen/Egon Restaurantene svært opptatt av å være ryddige og seriøse i vår forretningsdrift. Dette i likhet med andre seriøse drivere i hotell- og restaurantbransjen. Utfordringen å drive forretning/bedrift i restaurantbransjen er at vi dessverre konkurrerer med mange useriøse aktører/restaurantdrivere om gjestene.

Vi konkurrerer med drivere som opererer med svart omsetning og svarte penger. Disse kjøper sine varer; både mat og drikke, gjennom ulovlige kanaler i Norge. Dette kan være smuglervarer fra utlandet, og varer og tjenester kjøpt og betalt svart i Norge. Disse betaler ikke moms, toll og skatt og får heller ikke kvittering/faktura på varene de kjøper, slik vi seriøse i hotell- og restaurantbransjen gjør. Derfor kan også de useriøse/kriminelle selge sin mat og drikke under de seriøse drivernes kostpris til deg som gjest.

Skatteetaten har foretatt en serie store og målrettede kontroller mot serveringsnæringen den senere tid. Resultatet er skremmende. Av 450 steder som ble sjekket, fant de uregelmessigheter hos hele 75%. Dette har fått skattemyndighetene til å anslå at serveringsnæringen omsetter svart for nær NOK 3 milliarder i år.

Vi kjøper våre varer hos lokale, seriøse leverandører. Vi kjøper ikke våre varer av smuglere eller de som selger varer svart i Norge som opererer uten moms og avgifter, og som ikke skatter av sin kriminelle forretningsdrift.

Vi kjøper ikke våre varer uten kvittering/faktura. Vi betaler gladelig våre varer med 25% moms og skatter, og vi betaler det det koster for få dette lovlig i Norge.

At kontantene øker mulighetene for å operere svart gir en uholdbar konkurransesituasjon. Bedrifter/restauranter som betaler skatter og avgifter tilbake til samfunnet og gir ansatte en lovlig lønn, vil få problemer med å konkurrere på pris når konkurrenten over gaten operer svart. Seriøse bedrifter som følger norske regler og lover har derfor en interesse av å komme svart omsetning til livs.

Det utspiller seg en relativt betydelig kriminell virksomhet, med svart omsetning som drivkraft innen den useriøse delen av reiselivet. Mens det er naivt å tro at kriminaliteten vil forsvinne med kontantene, er det åpenbart at det vil bli langt mer tungvint å bedrive kriminell aktivitet uten kontanter. Det vi da gjør er i stor grad å holde kriminelle utenfor det effektive, pengebaserte systemet. Med dette blir det vanskeligere å unndra skatter og avgifter. For samfunnet vil dette gi store gevinster, for næringen vil det medføre en mer rettferdig konkurransesituasjon, og for de ansatte en tryggere arbeidsplass. Det vil også føre til at næringen får et bedre omdømme, både hos publikum og hos politikere. Det siste er av stor betydning, da næringen tilgodeses med store beløp, blant annet til markedsføring.

Norge er et foregangsland når det gjelder elektroniske betalingsformer. Sammen med Island har vi høyeste andel korttransaksjoner pr. innbygger, og kontantene utgjør en langt mindre del av alle betalingsmiddel hos oss enn i andre land. Dette er en konkurransefordel. Rimelige og effektive betalingssystemer reduserer både direkte og indirekte kostnader. Det gir i tillegg verdifull data om virksomheten, noe som kan brukes til planlegging og til grunnlag for viktige avgjørelser.

Norrein Gruppen/Egon restaurantene er høringsinstans for Skatteetaten, Norges Bank, mattilsynet og NHO Reiseliv.

Norrein Gruppen / Egon Restaurantene støtter jobben for et kontantfritt Reiseliv.

Link til NHO’s utredning om et kontantfritt reiseliv