Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Immaterielle rettigheter

Vi i EGON® er stolte av å ha bygget noen av Norges sterkeste merkevarer i restaurantbransjen. Disse merkevarene er vi opptatt av å verne om. Med vår markedsposisjon opplever vi dessverre at andre kopierer oss, eller forsøker å snylte på den anseelsen vi har bygget opp gjennom 40 år. Vi er opptatt av fair play slik at restaurantgjester får muligheten til å ta kjøpsbeslutninger på et vel informert grunnlag, og vi i EGON ser derfor alvorlig på andres urettmessige utnyttelse av våre merkevarer og våre andre immaterielle rettigheter.

Slik kan du henvise til EGONs varemerker

Et varemerke er kjennetegn for noens varer eller tjenester. EGONs varemerker er symboler på gode produkter og tjenester av høy kvalitet. Vi må derfor insistere på at EGONs varemerker aldri brukes illojalt.

Bruk av EGONs varemerker for restaurantrelaterte produkter eller tjenester på hjemmesider, i Google-annonser, som domenenavn, eller i annen form for markedskommunikasjon krever samtykke fra oss. EGON-navnet (men ikke logoen) kan brukes på en lojal måte for å referere til EGONs virksomhet, så lenge varemerket ikke blir unødig vektlagt eller brukt på en måte som kan føre til at en kunde feilaktig tror at det foreligger en økonomisk forbindelse mellom EGON og den som omtaler EGON. EGONs navn skal med andre ord ikke vektlegges eller fremheves. Logoen skal ikke benyttes av EGONs konkurrenter. Endelig skal EGON-navnet alltid vises med et ®-symbol hver gang det brukes av en annen næringsdrivende. EGON-varemerket skal heller ikke integreres i domene-adresser.

Andre immaterielle rettigheter

Vi har på nåværende tidspunkt ikke innvendinger mot våre gjesters bruk av våre opphavsrettslige rettigheter til ikke-kommersielle formål. Men vi ønsker ikke at konkurrenter, tidligere ansatte eller andre benytter, eller utnytter, immaterielle rettighetene som eies av EGON. Med immaterielle rettigheter mener vi blant annet opphavsrettigheter, bedriftshemmeligheter, know how, oppskrifter, design, varemerker, patenter og opparbeidet goodwill.

Vi håper at disse retningslinjene vil adressere de mest stilte spørsmålene om bruk av EGON-varemerker og opphavsrett. Ta gjerne kontakt med post@norrein.no hvis du er i tvil. Denne teksten er utarbeidet i samarbeid med våre immaterialrettsadvokater i Bryn Aarflot som arbeider med sikring og håndheving våre immaterielle rettigheter.

Våre viktigste varemerker vises i bildet ovenfor.