Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Ringvirkninger i samfunnet

Når en ny EGON åpner, skjer det noe i lokalmiljøet rundt oss.
I 2024 åpner tre nye Egon dørene, og med dem og alle Egon restaurantene landet rundt følger viktige ringvirkninger!

Norrein Gruppen / Egon Restaurantene gir fantastiske ringvirkninger i form av direkte og indirekte verdiskaping Norge. Ikke bare direkte med skatter og avgifter, men også med en ringvirkningseffekt gjennom innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører. Til sammen blir dette restaurantens samfunnsbidrag. Et bidrag som gjør det mulig å bygge en svømmehall, gi en kreftpasient riktig behandling eller hjelpe et menneske med sin utdanning.

Våre ansatte og våre bedrifter bidrar til den norske velferden ved å skape og bevare arbeidsplasser, og produsere varer og tjenester. Til sammen blir alt dette en del av bedriftens samfunnsbidrag – et bidrag for at vi fortsatt skal være verdens beste land å bo i.

Egon Restauranter omsetter for over 2 milliarder kroner i året, gjør varekjøp for hundrevis av millioner og sysselsetter om lag 2000 personer. Dette gir store ringvirkninger bakover til våre leverandører som også må foreta varekjøp, ansettelser, investeringer, leie lokaler, kjøpe håndverkertjenester, bedrive markedsføring med mer som følge av at de har Egon som kunde. Vår restaurantdrift har derfor store positive indirekte effekter bakover i verdikjeden i flere runder fra leverandør, til underleverandør, til underleverandørs leverandør, og så videre.

I tillegg til å levere gode gjesteopplevelser er dette noe vi er skikkelig stolte av.