Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Natteravnene

Et tryggere byliv

Det at engasjerte foreldre og øvrige voksne bidrar til trygghet i byene anser vi som svært viktig for ro i byen på kveld / natt.

Det er også viktig for oss som er avhengig av gjester som skal føle seg trygge når de er i byen. Også for våre ansatte som ofte ikke er ferdig på jobb før siste buss er gått for kvelden. Derfor har Egon i hele Norge hvor det finnes Egon og en avdeling for Natteravnene, i hele julebordsperioden fra medio november og fram til jul, spandert pizza på alle natteravnene som vandret i byen.

Lokalt har også flere Egon utvidet dette til å spandere pizza også i andre perioder av året hvor det er mye "liv" i bybildet.