Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Egon og bærekraft

Egon og vårt bærekraftsløfte

På Egon bryr vi oss om miljøet og samfunnet. En av vår tids største utfordringer er å finne måter vi kan bidra til en bærekraftig utvikling. Derfor jobber vi dedikert etter bærekraftige prinsipper i alle deler av restaurantdriften.

Samfunnsansvar

Skal vi nå bærkraftsmålene til FN så må alle være med, og som en av Norges største restaurantkjeder er det avgjørende at vi tar ansvar.

Her er 3 mål som er ekstra viktige for oss på Egon:


FNs bærekraftsmål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Det er viktig for oss i Egon å ha et godt arbeidsmiljø og derigjennom kunne si at god lønn blir utbetalt på samme dato, hver eneste måned. Dette er med på å skape en trygghet for våre medarbeidere som bidrar til økonomisk stabilitet og vekst både for den ansatte og bedriften.

Dette er selve grunnlaget for videre drift av våre restauranter, noe vi har vært opptatt av siden vår etablering i 1981

Egon og Norrein verner om ansattes rettigheter, et trygt arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi følger arbeidsmiljølovgivningen nøye, slik det står nedskrevet i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern.

Gjennom årlige medarbeiderundersøkelser kartlegger vi våre ansattes «temperatur» når det kommer til trivsel på arbeidsplassen. De siste års medarbeiderundersøkelser har vist at det er ett meget godt arbeidsmiljø på Egon og at de aller fleste planlegger å jobbe i Egon 3 år frem i tid. Det er etablerte rutiner for varsling og dette er tilgjengelig gjennom elektroniske anonymiserte løsninger. Er det avvik i noen av våre restauranter tas det grep umiddelbart.

Det er viktig for oss at alle ansatte skal trives når de er på jobb, og gjennomsnittlig ansettelsestid hos våre ansatte er i overkant av 4 år for servitører og kokker og 9 år for ledere og mellomledere. Dette er langt over snittet i restaurant bransjen for øvrig.

Derigjennom er Arbeidstilsynet et kontrollorgan vi samarbeider tett med. Arbeidstilsynet har til hovedoppgave å jobbe med tilsyn og veiledning for et seriøst, inkluderende arbeidsliv og trygt, forsvarlig arbeidsmiljø.

På Egon har vi besøk av Arbeidstilsynet årlig, og dette gir oss en trygghet på at våre systemer for dette er på plass, samt at de luker vekk useriøsitet i alle bransjer.

Egon er kjent for å være en meget seriøs arbeidsgiver og alle ansatte har skriftlige arbeidskontrakter som er signerte. Egon bruker ett digitalt system for å holde oversikt over arbeidstid, hvor man stempler inn og ut når man er på jobb. Arbeidsplaner lages i samme system og gjøres publiseres senest i god tid før man skal jobbe. Her kan man også søke om ferie og komme med ønsker om fri. Arbeidstakere har betalte pauser.

Alle arbeidstakere får avtalt lønn på konto hver måned og får en skriftlig oversikt med beregning av sin lønn tilsendt.

Alle ansatte avlønnes over de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrift om allmengjøring av avtale for overnattings-, serverings-, og cateringvirksomheter. I tillegg utbetales det selvfølgelig overtid til alle som har krav på dette basert på daglig, ukentlig og månedlig arbeidsbelastning.

FNs bærekraftsmål 11

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige 

Egon tror på betydningen av å støtte og styrke våre lokale samfunn. Vi jobber sammen med veldedige organisasjoner og spiller en aktiv rolle i lokale prosjekter og arrangementer, spesielt innen breddeidretten. Det er en sann glede å se at vårt engasjement sprer seg og inspirerer våre ansatte. På den måten kan vi være en positiv kraft som får ringvirkninger i samfunnet. 

I tillegg investerer vi i våre ansattes utvikling og karriere, og gir dem opplæring i våre bærekraftsprinsipper. Prinsipper de tar med seg gjennom både Egonskolen og tiden som lærlinger.

FNs bærekraftsmål 12

Sikre forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Det innebærer å redusere ressursbruk, begrense miljøpåvirkning og minimere utslipp av klimagasser. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, mindre klimaendringer og bedre livskvalitet til mennesker over hele verden. For å fremskynde dette kan staten blant annet innføre lover og avgifter eller investere i miljøvennlige løsninger og alternativer. (Usikker om dette passer inn da det ikke handler om noe Egon gjør?)

I dag forbruker vi mer enn det som er bærekraftig for miljøet. For å sikre gode levekår for både dagens og fremtidige generasjoner, er det opp til hver og en av oss å ta gode valg.

Bærekraft i vår kjernevirksomhet

Vi er forpliktet til å gi gjestene våre fantastiske opplevelser samtidig som vi tar hensyn til både samfunnet og planeten. Hos Egon jobber vi tett med norske leverandører for å sikre at råvarene vi bruker er topp kvalitet og bærekraftig produsert. Det betyr også at vi tar hensyn til sesongvariasjoner og gjør det vi kan for å kutte ned på matsvinn.

Vi har et godt utvalg av vegetariske og veganske retter på menyen, så vi kan tilpasse oss ulike smaker og livsstiler, samtidig som vi reduserer klimaavtrykket vårt. I tillegg tilbyr vi flere alternativer med mindre miljøpåvirkning, som å velge lyst kjøtt fremfor rødt.

Energi- og avfallshåndtering

Egon jobber aktivt for å redusere vårt miljøavtrykk når det gjelder energiforbruk og avfallshåndtering. Vi investerer i energieffektive teknologier og reduserer energiforbruket der vi kan. Vi resirkulerer glass, plast og papir, og komposterer matavfall for å redusere avfallsmengden.

I tillegg oppfordrer vi gjestene til bare å forsyne seg med det de klarer å spise for å redusere matsvinn og den totale miljøpåvirkningen fra måltidene våre.

Åpenhetsloven

Norrein følger Åpenhetsloven. I juni 2021 vedtok Stortinget en lov om åpenhet, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kjent som Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Denne loven pålegger større bedrifter å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold, og gir forbrukere og andre rett til informasjon om hvordan selskapet håndterer dette. Derfor er vi forpliktet til å:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger. 
  • Redegjøre offentlig for aktsomhetsvurderingene. 
  • Svare på henvendelser og gi informasjon til allmennheten.

Norrein har alltid hatt fokus på menneskerettigheter og gode arbeidsforhold. Vi jobber systematisk for å sikre trygge arbeids- og miljøforhold, både hos oss og våre leverandører. Forsvarlighet er forankret i styret, ledelsen og hele organisasjonen.

Mye av dette arbeidet gjør vi sammen med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Her finner du vår offentlige redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

Egon jobber hardt for å integrere bærekraft og samfunnsansvar i vår virksomhet. For oss er bærekraft ikke bare et mål, men en kontinuerlig reise. Bærekraftstiltakene er en sentral del av vår forretningsfilosofi, og vi jobber stadig med å forbedre og utvikle oss.

Når du spiser på en Egon-restaurant, kan du være sikker på at vi prioriterer gode gjesteopplevelser samtidig som vi tar vare på planeten og samfunnet. Hos oss går bærekraft og god mat hånd i hånd.