Frelsesarmeen

Frelsesarmeen driver omlag 250 virksomheter i Norge innenfor en lang rekke arbeidsområder.

Frelsesarmeen driver omlag 250 virksomheter i Norge innenfor en lang rekke arbeidsområder, hvor de største er fattigdomsbekjempelse gjennom arbeidsformidling, rusomsorg, tjenester for barn, unge og familier, gjenbruk samt nærmiljøkirker (korps) med et utstrakt fritids-, hjelpe- og aktivitetstilbud til lokalsamfunnene. 

Egon vil rundt juletider samarbeide tett med Frelsesarmeen med å spandere julemat for noen som trenger det.