Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er tidenes største satsing på brannforebyggende kommunikasjon med barn som hovedmålgruppe.

 

Prosjektet bygger på tanken om at brannvernopplæring for barn er en av grunnpilarene i brannforebyggende arbeid, både fordi barna tilegner seg grunnleggende kunnskaper og holdninger de har med resten av livet, og fordi barna er gode brannvernambassadører overfor foreldre og besteforeldre.

Prosjektet jobber etter tre hovedstrategier: For det første skal Bjørnis brukes som verktøy når brannvesenet møter barn i forbindelse med brann og andre ulykker, den såkalte trøstebamsen. For det andre skal vi tilby og videreutvikle nasjonalt forebyggende undervisningsopplegg for alle barnehager her til lands. For det tredje skal vi bygge videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør, forebygger og barnas store helt.

Egon har siden mai 2015 samarbeidet med Brannbamsen Bjørnis.  Samarbeidet ligger på flere plan, men først og fremst deles det ut aktivitetshefter til alle barn på Egon hvor barna lærer litt om brannvern. For hvert eneste aktivitetshefte som deles ut gir Egon tilbake kr 1,- til Bjørnisprosjektets arbeid.