Kjøkkenleder trainee og Assisterende kjøkkenleder

Norsk

Du må ha full kontroll på hva som skjer inne på kjøkkenet til enhver tid. Du er kjøkkenlederens høyre hånd, og da må man være skjerpet og klar!

Med stillingen som kjøkkenleder tranee eller ass. Kjøkkenleder har du, sammen med kjøkkenleder, ansvaret for kjøkkenet og driften av dette.  Det innebærer bla. daglig drift, HACCP, matkvalitet, kostnadskontroll, vaktliste m.m. Antall ansatte varierer fra 5 – 25 alt avhengig på størrelsen av restauranten. Som assisterende kjøkkenleder i Egon får du muligheten til å jobbe med ferske råvarer av topp kvalitet fra gode norske leverandører.

Sauser og dressinger lages etter egne oppskrifter på hvert kjøkken.

Egon er den restaurantkjeden i Norge som har høyest omsetning i alle byer Egon ligger i. Det betyr at Egon er byens mest populære restaurant.

Betingelser og årsbonuser er ansett å være en av de beste innen både vår bransje samt lignende bransjer med personalansvar. Egon Restauranter er i stadig utvikling og ekspansjon. Assisterende kjøkkenledere som ønsker seg nye og større utfordringer internt får ofte mulighet for videre utvikling.

HVEM ER DU:

 • Løsningsorientert
 • Selvdrivende
 • Engasjert
 • Entusiastisk
 • Stolt av yrket ditt
 • Har høyt tempo
 • God holdning og moral
 • Relevant kjøkkenerfaring

English

You must have full control over what happens inside the kitchen at all times. You are the kitchen manager's right hand, and then you have to be sharp and clear!

With the position as Kithcen manager Trainee or ass. Kitchen manager You, together with the kitchen manager, are responsible for the kitchen and the operation of this. It involves scrolling. daily operation, HACCP, food quality, cost control, roster, etc. The number of employees varies from 5 - 25 depending on the size of the restaurant. As an assistant kitchen manager at Egon, you get the opportunity to work with fresh ingredients of top quality from good Norwegian suppliers.

Sauces and dressings are made according to separate recipes in each kitchen.

Egon is the restaurant chain in Norway with the highest turnover in all the cities Egon is located in. This means that Egon is the city's most popular restaurant.

Terms and annual bonuses are considered to be one of the best in both our industry and similar industries with personnel responsibilities. Egon Restaurants is constantly evolving and expanding. Assistant kitchen managers who want new and greater challenges internally are often given the opportunity for further development.

WHO ARE YOU:

 • Solution oriented
 • Self-propelled
 • Engaged
 • Enthusiastic
 • Proud of your profession
 • Has a high tempo
 • Good attitude and morals
 • Relevant kitchen experience
 

Kontaktperson

Kim Andre Molnes

48230493

lillehammer@egon.no

Søknadsfrist

30.06.2024

Søk på denne stillingen