Et kontantfritt reiseliv

NHO Reiseliv har vedtatt å utrede et kontantfritt reiseliv, fattet på de erfaringer medlemsbedriftene har gjort de siste årene.

Som en seriøs aktør og driver i hotell- og restaurantbransjen i Norge er Norrein Gruppen/Egon Restaurantene svært opptatt av å være ryddige og seriøse i vår forretningsdrift. Dette i likhet med andre seriøse drivere i hotell- og restaurantbransjen. Utfordringen å drive forretning/bedrift i restaurantbransjen er at vi dessverre konkurrerer med mange useriøse aktører/restaurantdrivere om gjestene.

Vi konkurrerer med drivere som opererer med svart omsetning og svarte penger. Disse kjøper sine varer; både mat og drikke, gjennom ulovlige kanaler i Norge. Dette kan være smuglervarer fra utlandet, og varer og tjenester kjøpt og betalt svart i Norge. Disse betaler ikke moms, toll og skatt og får heller ikke kvittering/faktura på varene de kjøper, slik vi seriøse i hotell- og restaurantbransjen gjør. Derfor kan også de useriøse/kriminelle selge sin mat og drikke under de seriøse drivernes kostpris til deg som gjest.

Skatteetaten har foretatt en serie store og målrettede kontroller mot serveringsnæringen den senere tid. Resultatet er skremmende. Av 450 steder som ble sjekket, fant de uregelmessigheter hos hele 75%. Dette har fått skattemyndighetene til å anslå at serveringsnæringen omsetter svart for nær NOK 3 milliarder i år.

Vi kjøper våre varer hos lokale, seriøse leverandører. Vi kjøper ikke våre varer av smuglere eller de som selger varer svart i Norge som opererer uten moms og avgifter, og som ikke skatter av sin kriminelle forretningsdrift.

Vi kjøper ikke våre varer uten kvittering/faktura. Vi betaler gladelig våre varer med 25% moms og skatter, og vi betaler det det koster for få dette lovlig i Norge.

At kontantene øker mulighetene for å operere svart gir en uholdbar konkurransesituasjon. Bedrifter/restauranter som betaler skatter og avgifter tilbake til samfunnet og gir ansatte en lovlig lønn, vil få problemer med å konkurrere på pris når konkurrenten over gaten operer svart. Seriøse bedrifter som følger norske regler og lover har derfor en interesse av å komme svart omsetning til livs.

Det utspiller seg en relativt betydelig kriminell virksomhet, med svart omsetning som drivkraft innen den useriøse delen av reiselivet. Mens det er naivt å tro at kriminaliteten vil forsvinne med kontantene, er det åpenbart at det vil bli langt mer tungvint å bedrive kriminell aktivitet uten kontanter. Det vi da gjør er i stor grad å holde kriminelle utenfor det effektive, pengebaserte systemet. Med dette blir det vanskeligere å unndra skatter og avgifter. For samfunnet vil dette gi store gevinster, for næringen vil det medføre en mer rettferdig konkurransesituasjon, og for de ansatte en tryggere arbeidsplass. Det vil også føre til at næringen får et bedre omdømme, både hos publikum og hos politikere. Det siste er av stor betydning, da næringen tilgodeses med store beløp, blant annet til markedsføring.

Norge er et foregangsland når det gjelder elektroniske betalingsformer. Sammen med Island har vi høyeste andel korttransaksjoner pr. innbygger, og kontantene utgjør en langt mindre del av alle betalingsmiddel hos oss enn i andre land. Dette er en konkurransefordel. Rimelige og effektive betalingssystemer reduserer både direkte og indirekte kostnader. Det gir i tillegg verdifull data om virksomheten, noe som kan brukes til planlegging og til grunnlag for viktige avgjørelser.

Norrein Gruppen/Egon restaurantene er høringsinstans for Skatteetaten, Norges Bank, mattilsynet og NHO Reiseliv.

Norrein Gruppen / Egon Restaurantene støtter jobben for et kontantfritt Reiseliv.

Link til NHO’s utredning om et kontantfritt reiseliv