Teamleder restaurant

Kontakt

Katrine Kind Eriksen

+4798898912harstad@egon.no

SØK PÅ STILLINGEN

Stillingen som Teamleder restaurant innebærer at man er ansvarshavende i restauranten, og gjennom det er ansvarlig for at alle våre gjester får en fullkommen totalopplevelse ved sitt besøk ved Egon Restaurant. Dette innebærer at du må sørge for gjennomføringen av oppgaver som; planlegging og forberedelse, gjestemottak og gjesteoppfølging og gjennomføring av alle detaljer og rutiner som konseptet innebærer for serveringen for å tilse at atmosfære, matkvalitet, renhold og orden m.m. blir ivaretatt.

Man må påberegne at en arbeidsdag innebærer mye fysisk tilstedeværelse i bedriften for å skulle ivareta sunn drift og god kontroll. Sammen med seg har man daglig leder, en assisterende daglig leder, kjøkkenleder samt flere mellomledere. Disse kvalitetssikrer og videreutvikler bedriften som lederteam, og fordeler ansvar og oppgaver seg imellom for best mulig kontroll og gjennomføring. En Teamleder må ha følgende iboende kvaliteter:

  • En entusiastisk, levende, positiv og engasjerende personlighet, med god selvtillit – men samtidig med evnen til å lytte og være ydmyk.
  • Være selvdrivende og inneha god kremmerånd.
  • God holdning og moral er noe vi verdsetter meget høyt.
  • Kandidaten må like å ta nye utfordringer,
  • Kandidaten må ha evnen til å kunne rekruttere, gi opplæring, motivere og kunne utvikle sine ansatte og kollegaer.
  • Evnen til å opprettholde en vinnerkultur.
  • Kandidaten må beherske norsk som språk.

Betingelser er ansett å være en av de beste innen både vår bransje samt lignende bransjer med personalansvar.

Egon Restauranter er i stadig utvikling og ekspansjon, så eksisterende mellomledere som ønsker seg nye og større utfordringer internt gis ofte muligheten til dette.

Ytterligere spørsmål om stillingens innhold og betingelser fås fra kontaktperson.