DU ER VIKTIG! DU PÅVIRKER SAMFUNNET

Eivind Fallan - Trine Nordhammer

13.12.2018 13.36.50 - Trondheim
Illustrasjon-ringvirkinger-egon-magasinet-2018web.jpg

Del på Facebook Del på Twitter Del på e-post
Del denne saken

Egon gir fantastiske ringvirkninger i form av direkte og indirekte verdiskaping i landet vårt.

Her får du en liten input i hva som faktisk går tilbake til samfunnet ved at Egon eksisterer.

Ringvirkningene Egon gir er ikke bare direkte med skatter og avgifter, men også med en ringvirkningseffekt gjennom innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører. Til sammen blir dette restaurantens samfunnsbidrag. Et bidrag som gjør det mulig å bygge en svømmehall, gi en kreftpasient riktig behandling eller hjelpe et menneske med sin utdanning. Lurer du på hva vi alle sammen bidrar med til fellesskapet – hvor mange elevplasser, sykehusopphold eller meter med vei vi betaler for? 

Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats. Våre ansatte og våre bedrifter bidrar til den norske velferden ved å skape og bevare arbeidsplasser, og produsere varer og tjenester. Vi betaler selskapsskatt og arbeidsgiveravgift, og de ansatte betaler inntektsskatt. Til sammen blir alt dette bedriftens samfunnsbidrag – et bidrag for at vi fortsatt skal være verdens beste land å bo i. 


Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Norrein Gruppen og Egon Restauranter omsetter hvert år for over 1,5 milliarder kroner, gjør varekjøp for hundrevis av millioner og sysselsetter om lag 1500 personer. Dette gir store ringvirkninger bakover til våre leverandører som også må foreta varekjøp, ansettelser, investeringer, leie lokaler, kjøpe håndverkertjenester, bedrive markedsføring med mer som følge av at de har Egon som kunde. Vår restaurantdrift har derfor store positive indirekte effekter bakover i verdikjeden i flere runder fra leverandør, til underleverandør, til underleverandørs leverandør osv.

 
Ringvirkningene sprer seg gjennom norsk økonomi og kommer stat og kommuner til gode som mottar våre bidrag til skatter og avgifter. Det er derfor en direkte sammenheng mellom privat verdiskapning og offentlig velferd. Uten verdiene og arbeidsplassene som skapes i norske bedrifter hadde ikke staten hatt penger til å betale for verdens beste velferdssamfunn. 

 
Totalt bidrar Egon hvert år med 2.301 elevplasser i grunnskolen, 6.070 døgn på sykehus eller 2.556 meter med 2-felts vei. En enkelt Egon av gjennomsnittlig størrelse bidrar årlig med 11 lærere, 12 sykepleiere eller 6.934 meter med asfaltdekke.

 
Norrein Gruppen og Egon Restauranter bidrar til å sikre velferden vår og et godt samfunn å leve i for alle. Du som ansatt i Norrein er delaktig i dette.

Det skal du være stolt av.