MOTIVASJON OG GRENSESPRENGING

Dan Robert Halshamn

23.12.2018 12.27.11 -
IMG_3861-redigert-web.jpg

Del på Facebook Del på Twitter Del på e-post
Del denne saken

Daglig ledere i Egon møtes årlig for erfaringsutveksling og for å utfordre seg selv fysisk eller mentalt. en type aktivitet kan være lett for en person, og samtidig være grensesprengende for en annen.

Daglige ledere ved alle Egon restaurantene, sammen med administrasjonen, hadde i juni sine årlige sommersamlinger. Dette ble regionalt avholdt (en samling for Sør- og Vestlandet, en samling for Midt-Norge, Nord-Norge og Sverige og en samling for Østlandet). Dette skal være daglige ledernes møteplass for erfaringsutveksling og mulighet til å komme med innspill til administrasjonen for å kunne utforme strategien for restaurantene og konseptet fremover. Viktig denne dagen er tiden som benyttes i møterom for å drøfte dagsaktuelle temaer både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Viktige tema ved denne samlingen var; Opplæringssystemer, gjestetilbakemeldinger, mersalgskampanjer, rekruttering, gjennomgang av regnskaper, humør/arbeidsmiljø og fokusområder gjennom sommeren og høsten.  Like viktig som tiden i møterom er også de sosiale aktivitetene hvor lederne får fungere både i grupper og på individnivå i å utfordre seg selv både fysisk og psykisk. Dette for å lære både seg selv og de andre lederne bedre å kjenne, og hverandres styrker og svakheter. 

Aktivitetene var ulike på de tre samlingene, hvor det for Østlandet ble juvtur og grensesprengende aktiviteter utenfor Drammen i rappelering, og å skulle kaste seg i line utenfor et stup som var 70 meter dypt. For Sør- og Vestlandet ble det bølgesurfing utenfor Sandnes, mens resten fra Midt-Norge, Nord-Norge og Sverige fikk grensesprengende og luftige svev i Norges største høydepark Rypeparken, og ziplines i Meråker utenfor Trondheim. En sliten gjeng avsluttet hver av de tre samlingene med god mat og drikke, alle enige om at det er utrolig moro, motiverende og engasjerende å være leder i Egon – Nordens beste restaurantgruppering.