Alle artikler

Kjøkkenledere på tur

I begynnelsen av november var vi en gruppe på 9 som møttes i Oslo. Målet var en studietur på forskjellige spisesteder og konsepter, som kan gi oss inspirasjon og ideer til vår menyutviklingsprosess, både på EGON og Emilies ELD

Det var lagt opp til at det skal være en sosial tur som en påskjønnelse for noen kjøkkenledere. Spesielt de som har utmerket seg med stor interesse for mat, menyutvikling og også har prestert godt i sin jobb over tid.

Vi møttes på hotellet for et lite møte som innledning til turen. Her gikk vi igjennom programmet for dagene samt intensjon og mål.

Hva kan vi lære? 

Alle ble utfordret til å komme med minst 3 ting hver fra turen som de mener kan brukes i den videre konseptutviklingen på EGON og Emilies Eld. Det er for oss utrolig viktig at alle som jobber på EGON er engasjerte i menyprosessen. Dette er den ene gangen i året vi reviderer vårt konsept, og prosessen gjelder ikke bare mat og drikke, men også rutiner og instrukser som står i driftsmanualen. Vi vurderer porselen, bestikk og glass – egentlig alt.

Derfor er tilbakemeldinger og erfaringer fra lederne utrolig viktig, og det som kan være med på å utvikle og forbedre konseptet. 

Også til neste år vil det bli en slik tur for de kjøkkenlederne som utmerker seg gjennom sin daglige jobb på EGON-kjøkkenet.