Alle artikler

EGON kokkeskole

Vi har hatt vår Egon kokkeskole i 3-4 år nå, og et titalls personer har vært igjennom læretiden og fullført det 2 årige opplæringsløpet. 

Intensjonen har hele tiden vært å få unge lærevillige personer uten noen kjøkkenerfaring til å bli kunnskapsrike flinke Egon-kokker. 

De fleste av de som har fullført dette programmet jobber fremdeles i Egon, og noen er også i lederteamet på kjøkken i sin Egon.

Eskild, som dere ser i filmen over, er en av de som nå er i lederteam på nytt EGON-kjøkken. Eskild gikk sin læretid på Egon Prinsen, og jobbet deretter der som teamkokk. Når Egon Lade åpnet i oktober ble han med på oppstarten der, og da som 1 kokk. Eskild er et godt eksempel på hvordan denne modellen skal fungere, og han har tatt muligheten med begge hender. Jeg tror og håper at Eskild ikke stopper der, han har potensiale til å nå langt i Egon. Det som er moro er at det fins flere som han, som jobber i lederteamet i sin Egon.  

Opplæring og kunnskap handler ofte om tålmodighet, det å bygge en erfaringsplattform før en går videre, det å bli god på noe før en gaper over mer og kanskje for mye. Egon kokkeskole er bygd opp for å gi god og grundig opplæring over tid. 
I dagens arbeidsmarked er det mange unge som sliter med å få jobber pga manglende utdannelse, kompetanse eller arbeidserfaring. Den første jobben er oftest den hardeste å få. Egon kokkeskole er som skapt for slike mennesker. De eneste kravene er egentlig at man er motivert, ønsker å lære, samt trives i et hektisk arbeidsmiljø. En annen fordel er at man får betalt fra første dag igjennom hele læretiden. 

Selve opplæringsløpet er godt beskrevet i et eget opplæringshefte som aktivt skal brukes gjennom læretiden. Det første året, skal det være kvartalsvis evaluering med kjøkkenleder/ass kl.  Blir evalueringsmålene oppnådd vil kandidaten være ferdig opplært som fullverdig Egon team kokk på 12 måneder, og går da over i en teamkokk stilling i bedriften, eller i en annen Egon.

Pr i dag er det ca 20 personer som er inne i dette kokkeskole programmet og er under opplæring. Vi har som mål om at alle Egon skal ha minst en Egon-kokkelærling. Det vil si at vi er fremdeles er et stykke unna denne målsetningen, men håper og tror mer kunnskap og fokus på dette vil gi resultater. 
Vil også oppfordre alle som er ansatt i Egon til å se på egen vennekrets og venners venner. Det kan være mange har noen i sitt kontaktnett som er aktuelle for Egon Kokkeskole. Vet dere om noen, varsle din kjøkkenleder, daglig leder eller driftsleder. Husk vi har også en bonusordning til de som anbefaler personer som blir ansatt i Egon, basert på din anbefaling. Dette gjelder også for Egon kokkeskole. 

 

Vil du søke på EGONs kokkeskole? Eller kanskje du kjenner noen som hadde passet? 

Ler mer her om EGON kokkeskole