Daglig leder trainee

Stillingen som Daglig Leder Trainee, inngår i et av våre opplæringsprogram som skal gjøre kandidaten i stand til å etter fullført trainee program kunne tiltre en daglig leder stilling i en av våre restauranter i på Østlandet.

Hvert år tar vi inn 3-5 Daglig Leder Trainee kandidater som får et tilpasset opplæringsprogram avhengig av; bakgrunn, alder, erfaring, utdannelse osv. Dette programmet går på mellom 4-12 måneder, avhengig av kandidatens tidligere erfaring og bakgrunn. Programmet inneholder opplæring innen; personalledelse, markedsføring, regnskap, budsjettering, ansettelser, coaching, varekostnadskontroll, men med hovedvekt på praktisk ledelse. Disse programmene gjennomføres i samarbeid med erfarne daglige ledere i andre bedrifter, og i samarbeid med vår regnskapsavdeling, markedsavdeling, driftsledere og øvrige i Egon administrasjonen.

De av kandidatene som ikke gjennomfører dette programmet tilfredsstillende stiller likevel sterkt i å få fortsette som mellomleder eller assisterende daglig leder ved en av våre bedrifter, for å på sikt opparbeide seg ytterligere erfaring for senere tiltredelse som daglig leder.

Stillingen som det da trenes til, som Daglig leder er bedriftens øverste myndighet. Våre restauranter er noen av de mest kostbare restaurantene å bygge, med investeringer mellom 15 og 30 millioner ved hver restaurant. Egon restaurantene er den restaurantkjeden i Norge som har høyest omsetning pr bedrift i alle de byer som vi ligger i, noe som betyr byens mest populære restaurant. Dette stiller store krav til bedriftens ledelse, og som samtidig gjør det utrolig moro å være daglig leder for en Egon Restaurant.

Denne stillingen innebærer å skulle kvalitetssikre og videreutvikle bedriften og Egons sterke merkevare på følgende områder: Daglig drift, markedsføring, økonomistyring, kostnadskontroll, konseptdisiplin, og viktigst av alt – personalledelse.

Stillingen som daglig leder innebærer mye fysisk tilstedeværelse i bedriften for å skulle ivareta sunn drift og god kontroll. Sammen med seg har daglig leder en assisterende daglig leder, kjøkkenleder samt flere mellomledere jo større bedriften er. Disse kvalitets sikrer og videreutvikler bedriften som lederteam, og fordeler ansvar og oppgaver seg imellom for best mulig kontroll og gjennomføring. Videreutvikling av den enkelte leder foregår ved regionale samlinger/kurs samt flere årlige nasjonale samlinger/kurs for lederne. Disse samlingene/kursene avholdes for erfaringsutveksling samt felles videreutvikling av konseptet.

Egon Restauranter er i dag ledet av dyktige daglige ledere med variert bakgrunn og i alle aldre. Med det støtteapparat og veiledning som den enkelte leder får, stilles det enkle – men likevel høye krav.

En fremtidig Egon leder må ha:

  • En entusiastisk, levende, positiv og engasjerende personlighet, med god selvtillit – men samtidig med evnen til å lytte og være ydmyk.
  • Være selvdrivende og inneha god kremmerånd.
  • God holdning og moral er noe vi verdsetter meget høyt.
  • Kandidaten må like å ta nye utfordringer. Ha evnen til å planlegge langsiktig – og samtidig inneha gjennomføringsevne.
  • Kandidaten må ha evnen til å kunne rekruttere, gi opplæring, motivere og kunne utvikle sine ansatte og mellomledere.
  • Evnen til å skape en vinnerkultur. 

En leder av en Egon Restaurant vil ha mellom 20 og 80 ansatte, og skulle inneha ansvaret for en bedrift som omsetter for mellom 20 og 130 millioner pr år. Det derfor er en fordel med tidligere ledererfaring og noe utdannelse innen økonomi/markedsføring – men dette er ikke noe krav.

Betingelser og årsbonuser er ansett å være en av de desidert beste innen både vår bransje samt lignende bransjer med personalansvar. Egon Restauranter er i stadig utvikling og ekspansjon, så eksisterende daglige ledere som ønsker seg nye og større utfordringer internt gis ofte muligheten til dette. Ytterligere spørsmål om stillingens innhold og betingelser fås fra kontaktperson.

Kontaktperson

Driftsleder Østlandet, Daniel Aarseth

930 49 608

daniel@norrein.no

Søknadsfrist

13.03.2024

Søk på denne stillingen