Assisterende Daglig Leder Trainee

Stillingen som Assisterende Daglig Leder Trainee, inngår i et av våre opplæringsprogram som skal gjøre kandidaten istand til å etter fullført trainee program kunne tiltre en Assisterende Daglig Leder stilling i en av våre mange restauranter. Hvert år tar vi inn 3-5 Ass.Daglig Leder Trainee kandidater som får et tilpasset opplæringsprogram avhengig av; bakgrunn, alder, erfaring, utdannelse osv. Dette programmet går på mellom 4-12 måneder, avhengig av kandidatens tidligere erfaring og bakgrunn. Programmet inneholder opplæring innen; personalledelse, markedsføring, regnskap, budsjettering, ansettelser, coaching, varekostnadskontroll, men med hovedvekt på praktisk ledelse. Disse programmene gjennomføres i samarbeid med erfarne daglige ledere i andre bedrifter, og i samarbeid med vår regnskapsavdeling, markedsavdeling, driftsledere og øvrige i Egon administrasjonen.  

De av kandidatene som ikke gjennomfører dette programmet tilfredsstillende stiller likevel sterkt i å få fortsette som mellomleder ved en av våre bedrifter, for å på sikt opparbeide seg ytterligere erfaring for senere tiltredelse som  ass.daglig leder.

Stillingen som det da trenes til, stillingen som Assisterende Daglig leder / Nestleder er bedriftens nest øverste myndighet. Våre restauranter er noen av de mest kostbare restaurantene å bygge, med investeringer mellom 15 og 30 millioner ved hver restaurant. Egon restaurantene er den restaurantkjeden i Norge som har høyest omsetning pr bedrift i alle de byer som vi ligger i, noe som betyr byens mest populære restaurant. Dette stiller store krav til bedriftens ledelse, og som samtidig gjør det utrolig moro å være assisterende daglig leder for en Egon Restaurant.

Denne stillingen innebærer å skulle sammen med daglig leder kvalitetssikre og videreutvikle bedriften og Egons sterke merkevare på følgende områder: Daglig drift, markedsføring, økonomistyring, kostnadskontroll, konseptdisiplin, og viktigst av alt – personalledelse.

Stillingen som assisterende daglig leder innebærer mye fysisk tilstedeværelse i bedriften for å skulle ivareta sunn drift og god kontroll. Bedriftens lederteam består av daglig leder, assisterende daglig leder, kjøkkenleder og flere mellomledere etter hvor stor bedriften er. Disse kvalitetssikrer og videreutvikler bedriften som lederteam, fordeler ansvar og oppgaver seg imellom for best mulig kontroll og gjennomføring.

Videreutvikling av den enkelte leder foregår ved regionale samlinger/kurs samt flere årlige nasjonale samlinger/kurs for lederne. Disse samlingene/kursene avholdes for erfaringsutveksling samt felles videreutvikling av konseptet.

Egon Restauranter er i dag ledet av dyktige ledere med variert bakgrunn og i alle aldre. Med det støtteapparat og veiledning som den enkelte leder får, stilles det enkle – men likevel høye krav. En fremtidig Egon leder må ha:

  • En entusiastisk, levende, positiv og engasjerende personlighet, med god selvtillit – men samtidig med evnen til å lytte og være ydmyk.
  • Ønske om å lære nye ting.
  • Være selvdrivende og inneha god kremmerånd.
  • God holdning og moral er noe vi verdsetter meget høyt.
  • Kandidaten må like å ta nye utfordringer for å utvikle seg selv.
  • Inneha god gjennomføringsevne.
  • Kandidaten må ha evnen til å kunne rekruttere, gi opplæring, motivere og kunne utvikle sine ansatte.
  • Evnen til å skape en vinnerkultur. 

En assisterende daglig leder av en Egon Restaurant vil sammen med daglig leder ha mellom 20 og 80 ansatte, og skulle inneha ansvaret for en bedrift som omsetter for mellom 20 og 100 millioner pr år. Det derfor er en fordel med tidligere mellomledererfaring og noe utdannelse innen økonomi/markedsføring – men dette er ikke noe krav.

Betingelser og årsbonuser er ansett å være en av de beste innen både vår bransje samt lignende bransjer med personalansvar.

Egon Restauranter er i stadig utvikling og ekspansjon, så eksisterende ledere som ønsker seg nye og større utfordringer internt gis svært ofte muligheten til dette.

Ytterligere spørsmål om stillingens innhold og betingelser fås fra kontaktperson.

Kontakt

Kristoffer Sandbakken

69121270

sarpsborg@egon.no